Per tal d’escoltar l’aplicació de Ràdio Joventut amb la pantalla apagada, heu de realitzar aquesta configuració que us mostrem amb captures de pantalla.

  • Buscar Ajustes del teu smartphone Android

  • Entrar a l’apartat “Aplicaciones”

  • Ver más apps

  • Buscar l’aplicació Ràdio Joventut

  • Anar a Bateria

  • Normalment esta marcat “Optimizada”

  • Marcar “Sin restricciones” i ja podreu gaudir de la aplicació de Ràdio Joventut amb la pantalla apagada.